Moreel beraad

Binnen de zorg komt men regelmatig voor dilemma’s te staan: wat is nu het goede om te doen? Waarop moet je de keuze van handelen baseren? Welke waarden vinden we daarin het belangrijkste of het meest dwingend?
Emmy Davids begeleidt teams bij een moreel beraad.

Doel:
Deelnemers kunnen verwoorden welke (zorg)waarden in de gegeven casus het belangrijkste zijn. Zij onderzoeken hun eigen motieven en vergelijken deze met de andere deelnemers.
Besluiten worden opgeschort tot de laatste fase van het beraad, wat vrijheid van denken geeft gedurende het overleg.
Ze kunnen handelingsalternatieven afwegen en daar een lijst van opstellen. Daarbij aangeven bij wie de (eind)verantwoordelijkheid ligt voor het handelen.

Ook is het mogelijk om een casus die al is afgesloten via een moreel beraad te evalueren en hieruit lessen te trekken voor de toekomstige situaties

Tijd: minimaal 1,5 uur.
Plaats en tijd in overleg.