Training eenzaamheid bij ouderen

De training eenzaamheid bij ouderen wordt uitgevoerd door drs. Emmy Davids. Zij is afgestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek op dit onderwerp. In de jaren dat zij werkzaam is geweest in de ouderenzorg heeft zij de kennis die zij heeft verworven in de praktijk toegankelijk gemaakt. De methodieken zijn door de jaren heen steeds verfijnd en vernieuwd en toepasbaar gemaakt voor meerdere doelgroepen.

De training combineert belevingsgerichte kennis, inzicht, theoretische achtergrond en praktische hulpmiddelen en is interactief.

De deelnemers leren:
 • Zicht hebben op de eigen ervaring met eenzaamheid
 • Woorden geven aan gevoelens die eenzaamheid kan oproepen
 • Verwoorden wat wenselijk is bij eenzaamheid
 • Wat ongewenste interventies zijn bij eenzaamheid.

 • Signaleren en herkennen van eenzaamheid bij anderen
 • Begrijpen waarom iemand zich eenzaam noemt ondanks geboden hulp.
 • Een theoretisch overzicht van elementen en factoren die eenzaamheid bij ouderen beïnvloeden.
 • Een diagnostisch schema te hanteren voor een passend hulpverleningsaanbod.

 • Respectvolle hulpverleningsgesprekken te voeren gericht op verlichten van eenzaamheid
 • Zicht op de eigen sterke en zwakke punten in hulpverlening bij eenzamen.
 • Hulpmiddelen bij het activeren van eenzame ouderen
 • Begrijpen dat aanwezigheid ook hulpverlening is bij eenzaamheid

Doelgroepen:
Geschikt voor iedereen die werkt met (eenzame) ouderen of vrijwilligerswerk doet. Bijvoorbeeld: verzorgenden, ouderenadviseurs, coördinatoren vrijwilligerswerk, vrijwilligers. De training wordt aangeboden in drie dagdelen van 2,5 uur. Mogelijkheid van een terugkomdag. Het is eventueel mogelijk een verkorte versie uit te voeren.

Deelnemersaantal: 8 – 15 personen.

Tijdstip en plaats in overleg.