Hulp bij eenzaamheid

Professionals in de zorg willen graag richtlijnen, handleidingen.
Elke keer als ik een training of workshop over eenzaamheid verzorg zoekt men naar houvast, ook om te kunnen delen met andere professionals.
In mijn training bewerkstellig ik door kennis en beleving dat deelnemers in alle situaties op zichzelf kunnen vertrouwen. Ze zijn niet bang meer om tekort te schieten in hun hulpverlening. Ze weten waar ze op kunnen varen en dat ze niet alles voor iedereen kunnen/hoeven oplossen.
Dat geeft rust, voor de hulpverlener en degene met wie ze te maken krijgen.
Zo'n attitude is lastig over te dragen met woorden alleen. Daarvoor moet je inzicht krijgen in de problematiek rondom eenzaamheid.
Zo vaak hoor ik na een training terug: had ik dit maar eerder geweten. Ik voel me beter toegerust.
Dat zit hem niet in de overzichten en de gestructureerde overdracht van kennis, maar vooral ik wat ik hen heb laten meemaken en invoelen.
Ik hoop dat meer professionals deze reis mogen maken.