Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon bij de Posten en bij Bruggerbosch, Enschede

In het kader van het beleid ongewenste omgangsvormen bied ik ondersteuning aan medewerkers.
Als er sprake is van intimidatie, seksuele intimidatie, agressie of geweld en discriminatie kunnen medewerkers contact met mij opnemen. Het gesprek is vertrouwelijk. In deze gesprekken bied ik ruimte voor het verhaal. De regie blijft bij de hulpvrager en samen bepalen we het vervolg. Kernbegrippen zijn veiligheid en vertrouwen.

Het is mogelijk dat ik de medewerkers bijsta als zij in gesprek willen gaan met derden. Doel kan zijn om communicatie weer op gang te brengen of gedrag te corrigeren. Mocht de medewerker een klacht willen indienen dan sta ik hem/haar bij in dit proces
Ik voel mij in mijn werk gesteund door de directie en kan met een gerust hart de medewerkers laten weten dat er door de directie actief ingezet wordt op een prettig werkklimaat en een veilige werkplek.

Introductie bij de medewerkers
Het is belangrijk dat medewerkers vertrouwen voelen en je weten te bereiken. Bij De Posten hebben we mijn introductie gekoppeld aan een korte training/kennismaking voor elk team. Hierin kwamen kernkwaliteiten en de samenwerking in het team aan de orde. Voordeel van deze bijeenkomsten was dat ik me persoonlijk in elk team kon voorstellen en iets kon vertellen over mijn functie als vertrouwenspersoon. Het helpt als je er een gezicht bij hebt als je in nood iemand wilt bellen. Deze introducties hebben zeker hun vruchten afgeworpen.
Ook is het belangrijk dat mijn gegevens bij alle teams gemakkelijk te vinden zijn.

Vertrouwelijkheid
Het belangrijkste voor de medewerkers is de zekerheid dat hun verhaal volkomen veilig verteld kan worden zonder dat dit verder komt. Daarom houd ik strikte vertrouwelijkheid. De medewerker heeft de regie en ik zal nooit iets doen of een gesprek hebben zonder de aanwezigheid of nadrukkelijke toestemming van de medewerker.

Rapportage
Jaarlijks bied ik een verslag aan waarin de aard van de klachten van medewerkers anoniem is verwoord. Het doel van dit verslag is dat het beleid van de instelling zich kan richten op voorkomen van ongewenst gedrag.

Reacties van medewerkers:
Men voelt zich gehoord en gesteund. Vooral het kunnen vertellen van het verhaal is een opluchting. Het is belangrijk dat iemand meedenkt en daarbij jouw belang voor ogen heeft.
Een paar citaten:
“Als jij er niet was geweest had ik dit nooit volgehouden.”
“Ik ben blij dat ik eindelijk mijn verhaal heb kunnen doen en ik merk dat je me begrijpt.”
“Je hebt me goed geholpen en voor mij is het belangrijk dat ik weet dat ik je kan bellen als het nodig is.”
“Door jou durfde ik in gesprek te gaan met mijn leidinggevende en het is me meegevallen.”

Opleiding;
Bij Hubert Consult heb ik in juni 2010 de basiscursus voor vertrouwenspersoon gevolgd.
Ik heb een academisch werk en denk niveau, ben afgestudeerd aan de Universiteit voor Humanistiek in 2000. Ik heb jarenlange ervaring in de zorg, als verpleegkundige HBO-V, en als humanistisch raadsvrouw.

Vacature (externe) vertrouwenspersoon:
Op dit moment heb ik ruimte voor nog een aanstelling.